Προστασία παντός καιρού...

Η αξιοπιστία που εμπνέει το όνομα HERMES αποτελεί επιβράβευση της πολυετούς, υπεύθυνης, δημιουργικής προσπάθειας και της απόλυτης τεχνογνωσίας και εμπειρίας μας ως προς τη διασφάλιση της "προστασίας" της κατασκευής - από τα θεμέλια μέχρι την οροφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Πρότυπα Συστήματα Στεγάνωσης – ΕΛΟΤ 1415

Βατού Δώματος

Το δώμα που μπορεί να αντέξει μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, πλήρης βατότητα.

Μη βατού Δώματος

Δώμα όχι μεγάλων μηχανικών καταπονήσεων. Περιορισμένη βατότητα μόνο για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Ανεστραμένη Μόνωση

Το σύστημα στεγάνωσης που η θερμομόνωση είναι πάνω από την υγρομόνωση.

Ειδικά σημεία Στεγάνωσης

Σημεία που περιέχουν ιδιαίτερους κινδύνους αστοχίας και αποτελούν τα ασθενή σημεία της στεγάνωσης.

Επαναστεγάνωση Δώματος

Είναι απαραίτητη όταν υπάρχουν αστοχίες στην προϋπάρχουσα στεγάνωση.

Δωμάτων Κήπων

Φυτεμένο δώμα κήπου με ασφαλτικές μεμβράνες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Μονωτικά & Στεγανωτικά

Το Τμήμα Ασφαλτικών HERMES παράγει μια μεγάλη γκάμα ασφαλτικών μεμβρανών και συμπληρωματικών υλικών:

ΥΓΡΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτικά βερνίκια, ασφαλτικά γαλακτώματα, ελαστομερείς ασφαλτικές μαστίχες, ασφαλταλουμίνια.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ασφαλτικές μεμβράνες τροποιημένης ασφάλτου πλαστομερείς (APP modified), ελαστομερείς (SBS modified), ασφαλτικές μεμβράνες ειδικών εφαρμογών, μεμβράνες κεραμοσκεπής

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΤΑΙΝΙΕΣ

Oι πολλαπλών χρήσεων ταινίες HERMESTICK TPS είναι ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες αποτελούµενες από ειδικό ελαστοµερές (SBS modified) µίγµα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Συνθετική υφασμάτινη μεμβράνη κεραμοσκεπής,
εξαεριστικά δώματος,
υαλούφασμα,
πολυεστερικός οπλισμός.

Tμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

τηλεφωνική εξυπηρέτηση για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμβουλή.

ΕΡΓΑ - Δείτε ενδεικτικά έργα μας

Η Εταιρεία μας

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Vitex Α.Ε. ξεκίνησε το 1932 με αντικείμενο την εμπορία πισσοχάρτων. Οι επενδύσεις σε μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες, νέα προϊόντα και αγορές είχαν σαν αποτέλεσμα την επέκταση και εδραίωση της επιχειρηματικής μονάδας HERMES στο χώρο των ασφαλτικών – μονωτικών. Σήμερα η HERMES αποτελεί αναγνωρίσιμο και αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή στο χώρο παραγωγής και εμπορίας ασφαλτικών & συνθετικών στεγανωτικών υλικών.