Προϊόντα

ΥΓΡΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτικά βερνίκια, ασφαλτικά γαλακτώματα, ελαστομερείς ασφαλτικές μαστίχες, ασφαλταλουμίνια.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ασφαλτικές μεμβράνες τροποιημένης ασφάλτου πλαστομερείς (APP modified), ελαστομερείς (SBS modified), ασφαλτικές μεμβράνες ειδικών εφαρμογών, μεμβράνες κεραμοσκεπής

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΤΑΙΝΙΕΣ

Oι πολλαπλών χρήσεων ταινίες HERMESTICK TPS είναι ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες αποτελούµενες από ειδικό ελαστοµερές (SBS modified) µίγµα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Συνθετική υφασμάτινη μεμβράνη κεραμοσκεπής,
εξαεριστικά δώματος,
υαλούφασμα,
πολυεστερικός οπλισμός.