Η Εταιρεία μας

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της VITEX Α.Ε. ξεκινά το 1932 με αντικείμενο την εμπορία πισσοχάρτων. Οι συνεχείς επενδύσεις σε μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες, νέα προϊόντα και αγορές είχαν σαν αποτέλεσμα την επέκταση και εδραίωση της επιχειρηματικής μονάδας HERMES στο χώρο των ασφαλτικών μονωτικών. Σήμερα, η εταιρεία VITEX Α.Ε. αποτελεί τον πλέον αναγνωρίσιμο και αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή στο χώρο της μόνωσης μέσω της παραγωγής και εμπορίας ασφαλτικών & συνθετικών στεγανωτικών μεμβρανών, ασφαλτικών κεραμιδιών, υλικών σφράγισης αρμών, ασφαλτικών γαλακτωμάτων & βερνικιών για προστασία και στεγανοποίηση επιφανειών.

Η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών τάσεων και εξελίξεων καθώς και οι πρoηγμένης τεχνολογίας μέθοδοι παραγωγής, μας επιτρέπουν να παρέχουμε αξιόπιστες, καινοτόμες λύσεις μέσω της διάθεσης απαράμιλλης ποιότητας προϊόντων-συστημάτων, υψηλής προστιθέμενης αξίας και απόδοσης στους χρήστες. Αναπτύσουμε προϊόντα ασφαλή προς τη δημόσια Υγεία και φιλικά προς το Περιβάλλον, υιοθετούμε διαδικασίες που κατοχυρώνουν την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Δέσμευση

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας την ανταγωνιστικότερη συνολική πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών.

Όραμα

Όραμα μας είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη ο οποίος αναζητά χρώματα ή μονωτικά στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι αξίες μας

Αριστεία

Η ποιότητα των προϊόντων σε συνδυασμό με τις βέλτιστες υπηρεσίες και την ευελιξία να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες του πελάτη αλλά και τις περιστάσεις εν γένει, μας χαρακτηρίζουν. Η καινοτομία στην τεχνολογία αλλά και στον τρόπο που επιχειρούμε μας διαφοροποιεί.

Πρότυπη Επιχειρηματικότητα

Εντιμότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα μας χαρακτηρίζουν από την ίδρυση μας και καθιστούν τον κάθε συνεργάτη υποστηρικτή μας. Συνεισφέρουμε την Ελληνική οικονομία όχι μόνο με τα μεγέθη μας αλλά κυρίως κάνοντας πράξη ένα καλό παράδειγμα που θέλουμε να βρει μιμητές και να αλλάξει την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.

Αειφόρος Ανάπτυξη

Βιομηχανοποιούμε τα προϊόντα μας και εν γένει δραστηριοποιούμαστε ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο να βελτιώσουμε τους όρους και τους τρόπους διαβίωσης του παρόντος και του μέλλοντος. Σχεδιάζουμε προϊόντα που βρίσκουν την θέση τους στην κυκλική οικονομία και πολλαπλασιάζουν τον χρόνο ζωής και την χρηστικότητα του κάθε αντικειμένου αποτρέποντας ή αναβάλλοντας την εκ νέου παραγωγή του και συνεπώς την μεγαλύτερη κατασπατάληση πόρων.

Μακροπρόθεσμη Αξία

Η αξία που παράγουμε και προσθέτουμε στους, πελάτες, προμηθευτές, μέλη της ομάδας και όλους τους συνεργαζόμενους αλλά και το κοινωνικό σύνολο, θέλουμε να είναι μακροπρόθεσμη και απαλλαγμένη από ευκαιριακή νοοτροπία. Μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες μας στους νέους συνδιαμορφώνοντας το μελλοντικό πλαίσιο επιχειρηματικότητας της επόμενης γενιάς.

Ηγεσία

Το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνουμε κάθε μέρα μας κάνει καλύτερους. Η ομαδικότητα πολλαπλασιάζει την προσωπική ικανότητα και μας κάνει αποτελεσματικότερους. Η αξιοκρατία αναδεικνύει και επιβραβεύει την συνεισφορά και το επίτευγμα ενώ ανοίγει τους ορίζοντες της εταιρικής και προσωπικής ανάπτυξης. Καλλιεργούμε τον ηγέτη μέσα μας για να έχουμε ηγετική θέση στην αγορά.

Η αξιοπιστία που εμπνέει το όνομα HERMES αποτελεί επιβράβευση της πολυετούς, υπεύθυνης, δημιουργικής προσπάθειας και της απόλυτης τεχνογνωσίας και εμπειρίας μας ως προς τη διασφάλιση της "προστασίας" της κατασκευής - από τα θεμέλια μέχρι την οροφή.

Ποιότητα

H ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούσε πάντα υπόθεση ύψιστης σημασίας και ουσιαστικό κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Η δέσμευση της διοίκησης και του προσωπικού μας για συνεχή βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας ήταν πάντα καθολική και υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιτυχή, καθημερινή υλοποίησή της μέσα από την οργάνωση της εργασίας μας, τις σχέσεις μας με τους συμμέτοχους μας, την εκπαίδευσή μας, την απόδοσή μας. Η ποιότητα είναι υπόθεση όλων μας.

Ανταγωνιστικότητα

Καθιερωμένος θεσμός σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων, διαμορφώνει την κουλτούρα, τις δομές και τη στρατηγική της εταιρίας μας. Στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου αποτελέσματος. Από κάθε πόστο, οι άνθρωποί μας αποτελούν τους εμπνευστές, καταλύτες και κοινωνούς της δημιουργικότητας και της αναβάθμισης του παραγόμενου έργου.

Ομαδικό Πνεύμα

Λειτουργούμε σαν μια οικογένεια, σαν μια δεμένη και σφιχτή ομάδα με κοινό προσανατολισμό την δημιουργία και την παραγωγικότητα. Με γνώμονα την αξιοκρατία και τον αλληλοσεβασμό, μαθαίνουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες μας και χτίζουμε στα προσόντα των ανθρώπων μας ενθαρρύνοντας την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία για καινοτομία και την εφαρμογή νέων ιδεών σε κάθε τομέα της δουλειάς μας.

Ακεραιότητα

Διαχρονικά, η πιο ισχυρή αξία μας. Επικοινωνούμε ανοικτά και με εξωστρέφεια στη δουλειά μας τηρώντας τις υποσχέσεις μας. Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία ακολουθώντας ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα συμφέροντα και τις επιτυχίες της εταιρείας μας μακροπρόθεσμα.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων ήταν πάντα αναπόσπαστο συστατικό της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Η βαθιά τεχνογνωσία μας στο χώρο των ασφαλτικών μονωτικών και των εφαρμογών τους αποτέλεσε και αποτελεί το θεμέλιο λίθο της καταξίωσής μας πάνω στον οποίο χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας.

Μέσω της διατήρησης μακροπρόθεσμων και σταθερών σχέσεων συνεργασίας με προμηθευτές και πελάτες, παρακολουθούμε τις προϊοντικές τάσεις, εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και συντονίζουμε τα σχετικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Μια έμπειρη και άρτια καταρτισμένη ομάδα ανθρώπων εργάζεται με αφοσίωση, στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού και της εξασφάλισης της έγκαιρης και επιτυχούς ανάπτυξης νέων καθώς και της βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο εξέλιξης και άναβάθμισης των προϊοντικών σειρών μας, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα τεχνολογικά ιδρύματα και εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού, με σκοπό την διερεύνηση των όποιων δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων προϊόντων και τον έλεγχο συμβατότητάς τους σε νέες χρήσεις, ανάγκες, και αγορές.

1932

Εμπορία πισσοχάρτων για στεγανώσεις οροφών

1946

Μικρής κλίμακας παραγωγή ασφαλτοχάρτων στο Μοσχάτο (οδός Πίνδου)

1953

Βιομηχανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

1966

Αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής και μεταφορά τους στο Μοσχάτο (οδός Θεσσαλονίκης)

1974

Δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικών και μονωτικών προϊόντων στην Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου

1999

Στρατηγική συμμετοχή στην Asphaltop S.A

Πιστοποιήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ