ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

Εξαεριστικό δώματος βάσεως πολυπροπυλενίου, ιδανικό για εφαρμογή με ασφαλτικές μεμβράνες, με εξωτερική διάμετρο βάσης 300mm, ύψους 275mm, και εσωτερική διαμέτρου σωλήνα 75mm.

Εξαεριστικό δώματος βάσεως πολυπροπυλενίου, ιδανικό για εφαρμογή με ασφαλτικές μεμβράνες, με εξωτερική διάμετρο βάσης 300mm, ύψους 275mm, και εσωτερική διαμέτρου σωλήνα 75mm.