ΘΕΡΜΗ ΑΣΦΑΛΤΌΚΟΛΛΑ R85/25

Οξειδωμένη άσφαλτος τύπου R85/25. Εφαρμόζεται εν θερμώ, με κύρια χρήση την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών

Η ασφαλτόκολλα R85/25 εφαρμόζεται εν θερμώ για επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, κυρίως οξειδωμένης ασφάλτου. 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (ASTM D 312)
Σημείο μάλθωσης: 85 – 96 C°
Σημείο ανάφλεξης:  246 C° min      
Διεισδυτικότητα στους:  25° C  15 – 35 dmm  
Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο:  99%