ΛΑΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

Ανοξείδωτη λάμα στήριξης ασφαλτικής μεμβράνης στο στηθαίο.

Ανοξείδωτη λάμα στήριξης ασφαλτικής μεμβράνης στο στηθαίο για την αποφυγή υφαρπαγής της από τον άνεμο, με μήκος 2,5m, πάχους 1,0mm και ύψος 27mm