ΣΤΕΓΑΝΟΛ

Ασφαλτικό βενίκι διαλύτου με βάση ειδική άσφαλτο, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου. Εξαιρετική πρόσφυση στα δομικά στοιχεία, αραιώνεται με βενζίνη.
Αστάρι γενικής χρήσης, με αραίωση έως 20% κατάλληλο για προετοιμασία επιφανειών (αστάρι) για ασφαλτικές μεμβράνες

Είναι ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη, με μεγάλη αντοχή στο νερό, τα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια.

Χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα και μέταλλο όπως δωμάτων, υπόγειων τοιχίων, θεμελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαμενών (από σκυρόδεμα ή μεταλλικών).

Επίσης χρησιμοποιείται ως αστάρι, για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, αραιωμένο κατά 20% με βενζίνη.

Έχει απόλυτη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλα, γυψοσανίδα, πλάκες αμιαντοτσιμέντου.

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή ,καθαρή, στεγνή χωρίς σκόνη, λάδια, σκουριές,σαθρά ή ξένα υλικά.

Εφαρμογή

Το ΣΤΕΓΑΝΟΛ εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χόρτινη βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής. Η προεπάλειψη (αστάρωμα) χρειάζεται αραίωση 20% με βενζίνη. Για στεγανωτική προστασία γίνεται μια επάλειψη, με αραίωση 10% με βενζίνη.  Για ισχυρότερη προστατευτική μεμβράνη και με μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο, συνίσταται και δεύτερη επάλειψη με αραίωση 10% με βενζίνη, αφού στεγνώσει καλά η πρώτη. Μετά την πάροδο 24 ωρών επαλείφουμε με SILVER BITUME για την προστασία του ΣΤΕΓΑΝΟΛ από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και την γρήγορη γήρανση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Δεν εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.