ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ

Ύφασμα από ίνες γιαλιού.

Ύφασμα από ίνες γιαλιού, για οπλισμό αλλεπάλληλων επαλειπτικών στρώσεων με ασφαλτικό γαλάκτωμα